LINEARNY

OGRÓD LINEARNY   (nowoczesny)  2010 rok

Na dużej, położonej bezpośrednio przy lesie działce właściciele wybudowali prosty w formie, podłużny dom. Naszym zadaniem było łagodne wkomponowanie go w otaczający krajobraz, z zachowaniem jednak minimalistycznego charakteru jego bryły. Ogród nowoczesny, który tu  powstał,  utrzymany jest w dość prostej formie.  Ascetyczny przedogródek, stopniowo przechodzi w naturalny, pełen rodzimych gatunków drzew i krzewów ogród. Zastosowane tu jako motyw przewodni gabiony, nie tylko nadają temu założeniu rytm i podkreślają jego linearność. Idealnie podtrzymują kompozycję, spełniając jednocześnie swą praktyczną rolę – utrzymania poszczególnych tarasów ogrodu „w ryzach”.